Møter

Kristiansund

Hundeklubb

2019

ÅRSMØTE 11. April 18:00

Plass: Møst, Frei Stadion

 

MEDLEMSMØTER

 

21. Februar Referat her!

 

STYREMØTER

 

13. Januar Referat her!

12. Februar Referat her!

15. Februar Referat her!

2018

ÅRSMØTE 15. Mars 19:00

MEDLEMSMØTER

 

5. April Referat her!

5. Juni Bytte/Salg Referat her!

20. September Referat her!

 

STYREMØTER

 

9. Januari Referat her!

13. Febuar Referat her!

19. Mars Referat her!

3. April Referat her!

15. April Referat her!

30. April Referat her!

24. Mai Referat her!

26. Juni Referat her!

28. August Referat her!

20. September Referat her!

9. Oktober Referat her!

20. November Referat her!

 

2017

ÅRSMØTE 22. Mars 18:00

 

MEDLEMSMØTER

 

22. Mars

22. Mai Referat her!

14. September

7. Desember Juleavslutning

 

STYREMØTER

 

23. Januar

7. Februar

5. April Referat her!

7. Mai Referat her!

6. Juni Referat her!

5. September Referat her!

19. September Referat her!

3. Oktober Referat her!

28. November Referat her!