Møter

Kristiansund

Hundeklubb

2019

2018

ÅRSMØTE 15. Mars 19:00

Plass: Møst, Frei Stadion

Innkalling mm

Regnskap/Budsjet

Valgkomiteens innstilling

Revisjonsberetning

Protokoll  Vedlegg(Nye lover)


MEDLEMSMØTER


5. April Referat her!

5. Juni Bytte/Salg Referat her!

20. September Referat her!


STYREMØTER


9. Januari Referat her!

13. Febuar Referat her!

19. Mars Referat her!

3. April Referat her!

15. April Referat her!

30. April Referat her!

24. Mai Referat her!

26. Juni Referat her!

28. August Referat her!

20. September Referat her!

9. Oktober Referat her!

20. November Referat her!


2017

ÅRSMØTE 22. Mars 18:00

Plass: Oasen, Rensvik 

Informasjonsskriv her!   

Referat her!


MEDLEMSMØTER


22. Mars

22. Mai Referat her!

14. September

7. Desember Juleavslutning


STYREMØTER


23. Januar Referat her!

7. Februar Referat her!

5. April Referat her!

7. Mai Referat her!

6. Juni Referat her!

5. September Referat her!

19. September Referat her!

3. Oktober Referat her!

28. November Referat her!