Møter

Kristiansund

Hundeklubb

2020

MEDLEMSMØTER


17. Februar Referat her!


STYREMØTER


07. Januar Referat her!

02. Februar Referat her!

03. Mars Referat her!


2019

ÅRSMØTE 11. April 18:00

Plass: Oasen, Rensvik gamle gartneri Frei

Innkalling

Vedlegg:

Sak3 årsberetning

Sak4 Balanserapport

Sak4 Resultatrapport

Sak4 Revisjonsberetning

Sak5 Budsjett 2019

Sak6 Valgkomiteens innstilling

Sak7 Saksliste

Sak7 Vedtekter KrHK 

PROTOKOLL HER! 


MEDLEMSMØTER


21. Februar Referat her!


STYREMØTER


13. Januar Referat her!

12. Februar Referat her!

15. Februar Referat her!

17. Mars Referat her!

16. April Referat her!

25. April sak 1-7 Referat her!

01. Mai sak 8-13 Referat her!

23. Mai sak 14-18 Referat her!

04. Juni sak 19-25 Referat her!

25. Juni sak 26-35 Referat her!

06. August sak 36-41 Referat her!

03. September sak 42-45 Referat her!

01. Oktober sak 46-55 Referat her!

12. November sak 56-62 Referat her!

10. Desember sak 63-71 Referat her!

2018

ÅRSMØTE 15. Mars 19:00

Plass: Møst, Frei Stadion

Innkalling mm

Regnskap/Budsjet

Valgkomiteens innstilling

Revisjonsberetning

Protokoll  Vedlegg(Nye lover)


MEDLEMSMØTER


5. April Referat her!

5. Juni Bytte/Salg Referat her!

20. September Referat her!


STYREMØTER


9. Januari Referat her!

13. Febuar Referat her!

19. Mars Referat her!

3. April Referat her!

15. April Referat her!

30. April Referat her!

24. Mai Referat her!

26. Juni Referat her!

28. August Referat her!

20. September Referat her!

9. Oktober Referat her!

20. November Referat her!


2017

ÅRSMØTE 22. Mars 18:00

Plass: Oasen, Rensvik 

Informasjonsskriv her!   

Referat her!


MEDLEMSMØTER


22. Mars

22. Mai Referat her!

14. September

7. Desember Juleavslutning


STYREMØTER


23. Januar Referat her!

7. Februar Referat her!

5. April Referat her!

7. Mai Referat her!

6. Juni Referat her!

5. September Referat her!

19. September Referat her!

3. Oktober Referat her!

28. November Referat her!