2019


ÅRSMØTE 11. April 18:00

Plass: Oasen, Rensvik gamle gartneri Frei

Innkalling

Vedlegg:

Sak3 årsberetning

Sak4 Balanserapport

Sak4 Resultatrapport

Sak4 Revisjonsberetning

Sak5 Budsjett 2019

Sak6 Valgkomiteens innstilling

Sak7 Saksliste

Sak7 Vedtekter KrHK 

PROTOKOLL HER! 


MEDLEMSMØTER


21. Februar Referat her!


STYREMØTER


13. Januar Referat her!

12. Februar Referat her!

15. Februar Referat her!

17. Mars Referat her!

16. April Referat her!

25. April sak 1-7 Referat her!

01. Mai sak 8-13 Referat her!

23. Mai sak 14-18 Referat her!

04. Juni sak 19-25 Referat her!

25. Juni sak 26-35 Referat her!

06. August sak 36-41 Referat her!

03. September sak 42-45 Referat her!

01. Oktober sak 46-55 Referat her!

12. November sak 56-62 Referat her!

10. Desember sak 63-71 Referat her!