2022

ÅRSMØTE 24.03.22

Årsprotokoll
Årsberetning
Saker
Valgkomitéens innstillingSTYREMØTER 2022


11. Januar Referat Her.

01. Februar Referat Her.
08. Mars Referat Her.

12. April Referat Her

03. Mai Referat Her

07. Juni Referat Her

05. Juli Referat Her

02. August Referat Her

06. September Referat Her
27. September Referat Her

15. November Referat Her

13. Desember Referat Her


MEDLEMSMØTER 2022


27. Oktober Referat Her