2023

ÅRSMØTE 21.03.23


Årsberetning
Årsprotokoll
Saker
Valgkomitéens innstilling
Balanserapport
Revisjonsberetning
Budsjett 2023STYREMØTER 2023


17. Januar Referat Her.
16. Februar Referat Her. 

16. Mars Referat Her.

28. Mars Referat Her.

17. April Referat Her.

08. Mai Referat Her.

06. Juni Referat Her.

27. Juni Referat Her.

01. August Referat Her.
29. August Referat Her.
03. Oktober Referat Her.
26. Oktober (ekstra) Referat Her.
07. November Referat Her. 

05. Desember Referat Her. 


MEDLEMSMØTER 2023


23.Mai Referat Her.